ESPECIALITZATS EN ELS SEGÜENTS SECTORS:

Bover Hidràulica treballa perquè qualsevol problema hidràulic que pugueu tenir el puguem solucionar amb eficàcia.

Alimentació

Agrícola

Obra pública

Naval

Mineria

Reciclatge

Pistes d'esquí

VENDA I REPARACIÓ

Bover Hidràulica comercialitza, repara i fa totes les comprovacions hidràuliques que es puguin fer dels següents components.

DISSENY I MUNTATGE

BOVER HIDRÀULICA t'ofereix la possibilitat de fer el disseny i muntatge personalitzats de cilindres i circuits hidràulics

FURGONETA-TALLER

Disposem de diverses furgonetes-taller equipades amb generador elèctric, compressor d'aire comprimit, cabalímetres hidràulics i diferents components per realitzar diagnosis d'avaries.

CAMIÓ-GRUA PORTAMAQUINÀRIA

Camió de 18.000 kg MMA equipat amb grua, cabrestant i rampa per pujar maquinària.

MÀQUINES DE VERIFICACIÓ

BANCS DE PROVES

Disposem de dos bancs de proves de 25cv i de 350cv per a la comprovació de bombes i motors hidràulics així com també per a cilindres, vàlvules i distribuïdors hidràulics.

EQUIPS PORTÀTILS

Cabalímetres hidràulics, multímetres, oscil·loscopi i ordinador de diagnosis per camió, per tractor, etc.