minitiller-LT

PREPARACIÓ DEL SÒL SENSE LLAURAR

Fa més de 15 anys, vomer va apostar per desenvolupar tecnologies alternatives a l'arada, així van néixer els primers chissel i semichissel amb braços dissenyats íntegrament per vomer.

Actualment, és una pràctica cada vegada més estesa i segons dades de la Comunitat Europea, el cultiu i preparació de sòl sense el volteig de l'arada representa ja un 42% de la terra arable, i en determinats cultius de cereal poden arribar fins al 60% . Vomer ofereix equips i tecnologies de conreu, amb gran rendiment i fiabilitat, per a les noves tendències en conreu, escalonats en tres gammes en funció de les necessitats.

MINITILLER-LT2

El MiniTILLER LT 

El MiniTILLER LT ha estat dissenyat per realitzar treballs de preparació en segones labors buscant un millor aprofitament de la potència del Tractor, però, això no exclou que pugui usar-se per a altres labors com a guaret o rostolls de cereal.

La clau del bon funciomiento del nostre MiniTILLER LT està en el sistema Senar-Stop de gran sensibilitat i el seu braç de gran resistència. Mescla i incorpora la terra i residus de manera efectiva, permetent aprofundir fins als 20cm. La zona inicial de gran sensibilitat fer que el treball es vegi millorat. Una característica important d'aquests equips és el robust bastidor en acer d'alta qualitat. El bastidor inferior i els braços estancompletament soldats per evitar elements solts, cargols fluixos i desgastos dels elements, efectes que puguin sorgir quan es realitza labors fortes a les quals estan destinades aquest tipus d'equips. El capçal està dissenyat amb barres sense soldadures, aquests elements permeten una flexibilitat extra adequada per a la tensió tan alta que sofreixen aquests elements. El disseny del conjunt fa que la resistència sigui molt alta, però al seu torn permet certa flexibilitat per suportar les càrregues més altes.DETALLS DE LA GAMMA 

Conreador lleuger de gran capacitat de treball, dissenyat per a un treball de preparació en segona labor, però que també obté bons resultats en primeres labors sobre terreny lleugers, gràcies al compor- tamiento actiu del sistema de Moll Vertical Simple.

Excel·lents resultats en preparació de jaç de sembra, realitzant una mescla regular i intensiva de totes les capes de terreny, gràcies a la geometria del braç, arribant fins a profunditats de 20cm. Proves realitzades demostren una reducció de la despesa de combustible.

Permet velocitats de treball altes, afegint un plus de seguretat gràcies al braç de gran resistència.

Bastidors lleugers i robusts en secció 80x80, disponibles de 80 a 400cv de potència, amb sistema de plegat en 3 parts vertical i corró en 2 trams, que aporta una compactació molt efectiva.

Ajustos de la profunditat de treball mediantesClips, amb un ajust molt ràpid i precís, el sistema exerceix un millor repartiment de pesos.

Disponibles diferents amb guraciones de corrons i rastras.

MINITILLER-LT3