VIBROTILLER
supertiller2

El NOU VibroTILLER ha estat dissenyat per realitzar segones labors, permetent la preparació de sòl, barrejant i movent la terra de forma eficaç, sense problemes amb els residus de la superfície gràcies a distribució dels braços. També ha estat provat en primeres labors, amb resultats satisfactoris.

El nou disseny del conjunt aprofita la gran capacitat de vibració del braç Vibro, la qual cosa es tradueix en una millor preparació de la terrè abans de la sembra. El conjunt permet un treball efectiu del sòl fins a profunditats de 20cm, i igual que altres productes Vomer, el nostre VibroTILLER no necessita manteniment. 

El VibroTILLER hereta els bastidors Vomer de les sèries superiors. Construïts amb acers d'alta resistència, amb seccions tubulars de RHS100x60 per al suport dels braços i disponibles en dues o tres files, per cobrir tot tipus de necessitats. La configuració del bastidor en tres parts, amb plegat vertical assegura, en els models més grans, un millor treball sobretot tipus de sòls. Els nous suports del corró permeten col·locar corrons més pesats i exerceixen un millor repartiment de pesos sobre el bastidor, la qual cosa es tradueix en una millora del comportament Equipo-Tractor. L'ample de transport en els models plegats no supera els 3,00m.

El VibroTILLER Vomer es converteix en un equip perfecte per a segones labors i preparació de jaç de sembra, amb una bona velocitat de treball i un rendiment superior gràcies a la resposta del bastidor Vomer. En terrenys més suaus, la resposta en primeres labors és molt bona malgrat la menor profunditat de treball.

supertiller